Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)252,00263,70300,80227,51265,36