Regionalna deponija Mošćanica | Regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4)1.120.000,00628.408,00