Nexe Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja cigle


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Oksidi sumpora (SOx/SO2)167.000,00