TBG BH d.o.o. Kakanj | Podružnica Lukavac - Betonara


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)191,80148,70