ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Energetika


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Arsen i jedinjenja (kao As)59,0036,40
Kadmijum i jedinjenja (kao Cd)69,40
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)17.461,0044.038,0040.218,37
Flor i neorganska jedinjenja (kao HF)15.365,10
Oksidi azota (NOx/NO2)1.041.881,00461.400,00438.825,00370.992,00184.476,00
Olovo i jedinjenja (kao Pb)713,00814,00
Čestice (PM10)346.676,00197.000,00218.347,00357.221,00161.982,00
Oksidi sumpora (SOx/SO2)7.305.630,003.547.000,003.502.000,003.061.546,001.932.059,00
Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC)300.831,00
Hidrofluorokarboni (HCFC)1.069,00