ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department saobraćaj


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)2.051,00