B.S.I. d.o.o. Jajce | Postrojenje za proizvodnju i trgovinu ferolegurama


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Oksidi azota (NOx/NO2)119.772,80
Čestice (PM10)66.269,00
Oksidi sumpora (SOx/SO2)191.500,00