Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
15. 11. 2016

Učešće javnosti u postupku Izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju na putevima Bosne i Hercegovine

Autorka: Biljana Rakić, stažistkinja u Centru za životnu sredinu

Ovaj slučaj je dosta specifičan jer se odnosi na lobiranje u izmjenama i dopunama zakona, tačnije, na podsticanje građana da uzmu učešće u samom procesu njegovog donošenja. Naime, osnovni razlog iz kojeg smo se mi uključili u ovaj proces jeste taj što je član 102. Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju na putevima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 06/06) iz 2006. godine predviđao da je vozač bicikla obavezan prilikom vožnje na nošenje kacige.

Ono što smo prvo uradili jeste slanje dopisa inicijative za izmjenu i dopunu ovog Zakona Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Nakon toga, započeli smo sa nizom akcija u cilju lobiranja što boljeg definisanja spornog člana. Neposredno nakon slanja inicijative u toku 2011. godine, uzeli smo učešće u radionici organizovanoj od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, gdje smo u vidu prezentacije iznijeli problematiku vezanu za kacige. Zatim, u prostorijama Centra za životnu sredinu smo organizovali okrugli sto na temu „Sigurnost biciklista u saobraćaju“, gdje su bili pozvani i stručnjaci iz Evropske federacije biciklista. U međuvremenu, naš koordinator programa za Transport, je održao i sastanak sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka, s ciljem apelovanja na smanjenje kažnjavanja biciklista zbog nenošenja kaciga, jer su izmjene ovog člana trenutno u proceduri. Ono što je dalje uslijedilo jeste, višegodišnja e-mail prepiska sa pomoćnikom ministra prometa i komunikacija, koja je trajala od 2012.-te pa do 2016.-te godine, u kojoj smo pokušali da damo odeđene sugestije i mišljenja. Pored toga, kroz različita saopštenja za medije pozvali smo i same građane da daju svoje sugestije, na šta su se oni odazvali, te su i sami slali komentare pomoćniku ministra. 2012. godine uputili smo prijedlog izmjena i dopuna opet ovog gore navedenog člana, i to tako da se kacige izbace iz obavezne upotrebe prilikom vožnje, a da se pored svjetlodbojnih prsluka mogu koristiti i odgovarajuća retroreflektirajuća oprema koja osigurava adekvatnu uočljivost vozača bicikla. Ovdje smo se, recimo, našli na pola puta sa nadležnim organima, jer smo dodatno predložili i da se kacige stave eventualno kao preporuka, što su oni i prihvatili.

Tek 2015. godine, tačnije, 24. decembra 2015., se ušlo u skupštinsku proceduru. Ono što je od ključne važnosti za ovaj slučaj, jeste to da smo uspjeli dobiti podršku i od međunarodne organizacije, tj. Evropske federacije biciklista, koja je zajedno sa nama pratila čitav ovaj proces, te je iz tog razloga poslala pismo podrške našem prijedlogu izmjena člana 102., i uputila ga Parlamentarnoj skupštini BiH. Nakon nešto manje od godinu dana, 6. oktobra 2016. održana je javna rasprava u Parlamentarnoj skupštini, na kojoj smo dali svoja mišljenja i sugestije u vidu komentara. Nakon završene javne rasprave, sve komentare smo pisanim putem proslijedili kao informaciju predsjedavajućima Komisije za saobraćaj i komunikacije, te Komisiji za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda. Pošto je ovaj Prijedlog trenutno u proceduri, mi ćemo nastaviti i dalje da pratimo sve vezano za njega, do njegovog konačnog usvajanja.