Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
15. 11. 2016

Primjena „Konvencije za zaštitu evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa u Republici Srpskoj/Federaciji Bosne i Hercegovine“

Autor: Mile Aljetić, stažista u Centru za životnu sredinu

Konvencije za zaštitu evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa, poznatija kao Bernska konvencija je obavezujući pravni instrument u području zaštite prirode i ima za cilj da se očuvaju divlja flora i fauna i njihova prirodna staništa na evropskom kontinentu i nekim državama Afrike. Usvojena je 19.9.1972. godine, a ratifikovana od strane Bosne i Hercegovine 17.11.2008. godine.

Očuvanje prirode zahtjeva saradnju između država, a Bernska konvencija to i podstiče sa posebnim naglaskom na ugrožene i osjetljive migratorne vrste.

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine te odredbama Arhuske konvencije, upućeni su Zahtjevi za pristup informacijama na nadležna ministarstva Republike Srpske (RS) i Federacije BiH (FBiH) koji su sadržavali gotovo identična pitanja.

Pitanja su bila sljedeća:

1.       Da li je RS/FBiH prilikom ratifikacije Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa, stavila jednu ili više rezervi za pojedine vrste određene u Aneksima 1 do 3 i/ili, za pojedine vrste navedene u rezervi ili rezervama, u pogledu nekih sredstava ili metoda ubijanja, hvatanja i drugog iskorišćavanja potpisanog u Aneksu 4?

2.       Koliko je održano sastanaka Stalnog odbora od trenutka ratifikacije Konvencije od strane BiH, ko su predstavnici RS/FBiH u Stalnom odboru i na koliko sastanaka je RS/FBiH imala delegata/e?

3.       Da li je RS/FBiH vršila određena istraživanja u svrhu ove Konvencije i na tom polju sarađivala na primjeni Konvencije sa drugim zemljama potpisnicama?

4.       Da li je RS/FBiH učinila određene izuzetke od članova 4, 5, 6, 7 te od zabrane upotrebe sredstava pomenutih u članu 8? Da li je o tome izvještavala Stalni odbor?

5.       Da li je RS/FBiH preduzela bezbjednosne mjere koje će osigurati da su lovostaj i/ili drugi postupci, koji regulišu iskorišćavanje, ustanovljene u stavu 3, člana 7, dovoljne i primjerene potrebama migratornih vrsta navedenih u Aneksu 3?

6.       Da li po Vašem mišljenju RS/FBiH ima prepreke i poteškoće u ratifikaciji Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa i koje, te koji su po Vama razlozi za to?

Cilj preduzetih radnji je prikupljanje informacija i ukazivanje na nepoznavanje i nepoštivanje odredbi Bernske konvencije od strane entitetskih i zajedničkih institucija BiH, nedostatak komunikacije i saradnje između njih na polju zaštite prirode.

Odgovori koji su pristigli kretali su se od neodgovaranja na postavljena pitanja (ćutnja administracije), do pisanja opšte poznatih stvari o Konvenciji do šturih i dovoljno nerazumljivih odgovora.

Naredni koraci koji će se poduzeti su:

- saopštenje za medije u cilju informisanja javnosti

- pokretanje žalbenog postupka pred Ombudsmanom BiH zbog ćutnje administracije.