Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
15. 11. 2016

Usvajanje GMO amandmana na Aarhusku konvenciju u BiH

Autor: Robert Vidović, stažista u Centru za životnu sredinu

Centar za životnu sredinu iz Banjaluke (CZZS) je početkom januara 2016. počeo sa kampanjom za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju u BiH.

Kao pripremu, CZZS je sastavio listu institucija i organizacija koji bi mogli biti zainteresovani u sprovođenju ove kampanje. Oni koji su izrazili dobru volju da učestvuju u ovoj kampanji i budućim aktivnostima su i dostavili svoje kontakt osobe sa kojima se uspostavila komunikacija zbog budućih aktivnosti. Između ostalih, održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja za zaštitu prava potrošača RS koji nije rezultovao nastavkom saradnje. Međutim, saradnja je uspostavljena sa Udruženjima za zaštitu prava potrošača iz Tuzle i Sarajeva. Kao jedan od glavnih problema jeste neusklađenost zakona o GMO na državnom i entitetskom nivou, a CZZS je dobio i odgovor od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS da još uvijek nije pokrenut postupak za izmjenu zakona. CZZS je inicirao održavanje okruglog stola na ovu temu, a partnera u ovome je pronašao u Savjetu za GMO koji je pristao na održavanje ovog okruglog stola i da se on održi na jednom od budućih sjednica Savjeta. Okrugli sto je održan 18.5.2016. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na ovom sastanku su bili predstavnici i drugih institucija i organizacija i postignut je generalan stav da BiH treba da ide u pravcu usvajanja GMO amandmana. CZZS je poslao i molbe za pismo podrške na adresu nekoliko institucija koje bi predali zajedno sa pismom inicijative. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Savjet za GMO su dostavili svoje pismo podrške kao i od 23 NVO koje se bave životnom sredinom koje su podržali inicijativu. 1.8.2016. podneseno je i službeno pismo inicijative za ratifikaciju GMO amandmana Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

CZZS je organizovao i akciju „Znamo li šta jedemo?“ 16.10.2016. godine povodom Svjetskog dana hrane na Trgu Krajine. Ova akcija je odobrena od Gradske uprave, a obaviješteno je i Ministarstvo unutršnjih poslova RS. Takođe, CZZS je dostavio Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH potrebnu dokumentaciju za ratifikaciju GMO amandmana koja je sadržavala Obrazloženje za ratifikaciju, službeni prevod na jezike BiH i originalni tekst GMO amandmana na engleskom jeziku.

Kampanja za ratifikaciju GMO amandmana se nastavlja do konačnog donošenja akta o ratifikaciji.