Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Bosnalijek d.o.o. Sarajevo | Farmaceutska i hemijska industrija

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Farmaceutska industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 1076