INTEGRISANI REGISTAR ZAGAĐIVAČA

Bosna i Hercegovina je 2003. g. potpisala takozvani Protokol o registru zagađivača i dometu zagađenja (PRTR). Na međunarodnom nivou se time obavezala da će informisati javnost o štetnim supstancama koje ispuštaju industrijska preduzeća i koje su količine ovih supstanci. Međutim, ni nakon 16 godina Bosna i Hercegovina nije ratifikovala taj Protokol i građani još uvijek nemaju lako dostupne informacije o tome ko im zagađuje zrak.

Evropska unija je 2009. godine finansirala projekt od vrijednosti 1,2 miliona Eura usmjeren na to da se registar zagađivača konačno objavi. Od tad preduzeća šalju podatke nadležnim ministarstvima, međutim javnost još uvijek nema pristup ovim podacima. Zašto? Nema nikakvih razloga za tajnost. Zato smo se odlučili da sami sortiramo i objavimo zvanične podatke za periodu: 2011 - 2017.

Dostupni su samo podaci o zagađivačima zraka, a radi jasnoće navodimo samo one zagađivače koji su prešli pragove koji vrijede u EU. Sve informacije se temelje na zvaničnim podacima dobijenih od strane državnih organa. Nažalost, skup podataka je nepotpun i podaci o mnogim zagađivačima nedostaju. Uvjereni smo da će ovi podaci pomoći nadležnim organima da provode zakone, preduzećima da smanje svoje negativne utjecaje na okoliš i građanima da zahtjevaju zdrav okoliš.

Hemijske supstance i njihov uticaj na ljudsko zdravlje

Top lista deset najvećih zagađivača 2018

Top lista deset najvećih zagađivača 2016

Top lista deset najvećih zagađivača 2015

Top lista deset najvećih zagađivača 2011-2013

Zvanični podaci

Prikazani podaci su zvanični podaci dobijeni od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nisu u odgovornosti administratora ove Internet stranice niti partnerskih organizacija:

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije BiH u 2016. godini

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije BiH u 2015. godini

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije BiH u 2013. godini

Integrisani registar zagađivača