Seminari

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, Centar za životnu sredinu i Arnika (Češka Republika) u saradnji sa ACT Foundation BiH Vas pozivaju na međunarodnu konferenciju organiziranu uz financijsku potporu Programa za promicanje tranzicije Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke i Fondacije Heinrich Böll.

Sarajevo/ Bosna i Hercegovina
3 – 5. novembra 2022
Hotel Ibis styles Sarajevo


Arnika - Centar za podršku građanima (Češka Republika), Centar za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina) i Koalicija za zaštitu rijeke Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina) ljubazno vas pozivaju na ljetnu školu za aktiviste organizovanu uz finansijsku podršku Programa za promocije tranzicije Češke Republike i Centralnoevropske inicijative. Na Ljetnoj školi možete prisustvovati uživo ili online, osim na sesijama koje su označene “samo uživo”.

2. 9. 2021

Koalicija za zaštitu rijeka BiH organizovala je trodnevnu radionicu za svoje članove. Stručnjaci iz BiH i Češke Republike predstavili su osnovne pravne alate koje građani/ke mogu koristiti kako bi zaustavili projekte koji su štetni po životnu sredinu; podijelili su svoja znanja o vođenju kampanja za prirodu, iznijeli neke činjenične argumente protiv malih hidroelektrana i pokazali kako se procjenjuje kvalitet riječnog stanja.

14. 9. 2020

Konferenciju organizuju nevladine organizacije Arnika (Češka), Centar za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina) i WWF Adria, uz finansijsku podršku Evropske Unije, Transition programa Češke Republike, Global Greengrants fonda i Heinrich Böll fondacije.

27. 11. 2019

Koalicija za zaštitu rijeka u BiH organizovala je dvodnevnu radionicu o protestima i direktnim akcijama. Na radionici su eksperti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Češke Republike upoznali prisutne sa glavnim principima i načelima organizovanja akcija, pravnim okvirom organizacije akcija i predstavili primjere protesta i događaja iz stranih zemalja.

17. 6. 2019

Bjeljina
30 januar 2019. godine

Cilj radionice bio okupljanje zainteresovanih strana i predstavljanje nacrta Pravilnika o prihvatljivom ekološkom protoku, kako bi se kroz diskusiju usaglasio konačni tekst nacrta Pravilnika koji će biti upućen u formi inicijativi nadležnim institucijama. Činjenica je da su rijeke Bosne i Hercegovine jedan od najvećih resursa koji je u posljednjoj dekadi pod velikim pritiskom, te bi donošenje ovog podzakonskog akta u značajnoj mjeri doprinijelo upravljanju, zaštiti i očuvanju rijeka.

15. 1. 2019

Banja Luka
30 novembar - 2 decembar 2018. godine

Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa sistemom naknada i podsticaja za MHE, obavezama država regiona i mogućnostima djelovanja civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine kroz kampanje zagovaranja.

3. 12. 2018

Banja Luka
6. Jun 2018. godine

Ekološki prihvatljiv protok, koji je jedno od gorućih pitanja od velike važnosti za održivo korištenje i upravljanje rijekama, neophodno je urediti na način da se u obzir uzmu klimatske promjene, specifičnosti vodnih režima i korištenja voda u različitim sezonskim aspektima, kao i postojeću vodnu infrastrukturu na rijekama u BiH. Ovo je zaključak seminara o ekološki prihvatljivom protoku koji je održan povodom Dana životne sredine u organizaciji Centra za životnu sredinu i Arnike u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

7. 6. 2018

Banja Luka i Pecka
20. April i 21. April 2017. godine
5. November 2017. godine

 

5. 11. 2017

Banja Luka
28-30. septembar 2016. godine

29. 9. 2016

Banja Luka
28. septembar 2016. godine

19. 9. 2016