Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Cilj radionice je okupljanje zainteresovanih strana i predstavljanje nacrta Pravilnika o prihvatljivom ekološkom protoku, kako bi se kroz diskusiju usaglasio konačni tekst nacrta Pravilnika koji će biti upućen u formi inicijativi nadležnim institucijama. Činjenica je da su rijeke Bosne i Hercegovine jedan od najvećih resursa koji je u posljednjoj dekadi pod velikim pritiskom, te bi donošenje ovog podzakonskog akta u značajnoj mjeri doprinijelo upravljanju, zaštiti i očuvanju rijeka.

Banja Luka
30 novembar - 2 decembar 2018. godine

Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa sistemom naknada i podsticaja za MHE, obavezama država regiona i mogućnostima djelovanja civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine kroz kampanje zagovaranja.

Banja Luka
6. Jun 2018. godine

Ekološki prihvatljiv protok, koji je jedno od gorućih pitanja od velike važnosti za održivo korištenje i upravljanje rijekama, neophodno je urediti na način da se u obzir uzmu klimatske promjene, specifičnosti vodnih režima i korištenja voda u različitim sezonskim aspektima, kao i postojeću vodnu infrastrukturu na rijekama u BiH. Ovo je zaključak seminara o ekološki prihvatljivom protoku koji je održan povodom Dana životne sredine u organizaciji Centra za životnu sredinu i Arnike u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Banja Luka i Pecka
20. April i 21. April 2017. godine
5. November 2017. godine

 

Banja Luka
28-30. septembar 2016. godine

Banja Luka
28. septembar 2016. godine