Video galerija

Čuvari rijeka

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hecegovine je predstavila film „Čuvari rijeka“, koji pokazuje različite načine borbe za očuvanje rijeka, a protiv izgradnje hidroelektrana. Dokazano je da su hidroelektrane zastarijela tehnologija i da uzrokuju ogromne posljedice na prirodu, ekonomiju i lokalne zajednice. Zato je u mnogim zemljama prisutan trend njihovog uklanjanja. 


Za Čist Zrak i Vodu 

Zagađivanje vazduha iz dimnjaka mnogih fabrija je jedan od najvećih problema centralne Bosne. Duboke doline onemogućavaju da se smog rasporedi, a zagađen vazduh ugrožava hiljade ljudi, prije svega tokom zime. Vlasnici fabrika ne investiraju u moderne tehnologije i profitiraju od zastaralih metalurških i hemijskih pogona, odnosno termoelektrana. Koncentracija zagađujućih supstanci je stalno visoko iznad dozvoljenih vrednosti.