Publikacije

U analizi je predstavljen rad i obrađeni podaci o radu ekoloških inspekcija Republike Srpske i Fedeacije Bosne i Hercegovine kao dve najveće administrativne jedinice…

Ciljevi za bolju i zdraviju životnu sredinu Pripremljeno od strane ekoloških nevladinih organizacija kao prijedlozi i smjernice nadležnim akterima i široj javnosti po pitanju…

Drugi Izvještaj iz sjene sprovođenja Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini, 2021 rezultat je kordinisanog i zajedničkog rada Udruženja Arnika iz Češke Republike, Udruženja…

Slučajevi štete po životnu sredinu i ljudska prava tokom globalne pandemije u Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji. Pojavom pandemije COVID-19, koja predstavlja prijetnju ljudskom…

Svrha ove studije je da izradi odgovarajući opšti model zakonodavne i administrativne prakse u vezi s objavljivanjem informacija o životnoj sredini na internetu, kojim…

Ova brošura se bavi jednim konkretnim pitanjem, koji se tiče pitanja ekološkog (minimalnog) protoka.Riječ je o komparativnoj studiji koja se bavi ne samo načinom…

Bosna i Hercegovina je jedna od posljednjih zemalja u Evropi koja ima kvalitetnu prirodnu vodu za piće što se izgradnjom hidroelektrana drastično mijenja i…

Stranica 1 od 2