Termoelektrana Ugljevik

Rezerve uglja u Bosni  se procjenjuju na 10 milijardi tona i uglavnom se nalaze u tri basena: u Tuzli, centralnoj Bosni i Ugljeviku.  Površinska eksploatacija je jako štetna po životnu sredinu. U Ugljeviku je uništeno 1879 ha zbog površinske eksploatacije (isto odgovara veličini 2804 fudbalskih igrališta). Ugalj koji se sagorijeva u termoelektrani ima visok sadržaj sumpora a emisije SOx dostižu nevjerovatnih20 g/m³ (granične vrijednosti su 2,5 g/m³).

Aerozagađenje

Kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj razlikuje se od grada do grada. Gradovi sa razvijenim transportom, industrijskim zonama i u kojima se nalaze termoelektrane, kao što su Banja Luka, Bijeljina, Ugljevik i Gacko, očigledno imaju lošiji kvalitet vazduha nego ruralna područja. Prosječna godišnja srednja koncentracija SO2  u 2000. godini varirala je od 8 do 22 g/m³.

Sa ovako visokim koncentracijama, prenošenje emisija na veliku udaljenost je veliki problem. Polovina emisija SO2 koja se proizvede u Ugljeviku zagađuje teritoriju Bosne i Hercegovine dok druga polovina odlazi u Srbiju, Crnu Goru i preko  Mediterana, čak i do Francuske (na osnovu podataka koje je prikupila Elektroprivreda Republike Srpske).

Problemi sa odlaganjem otpada

Postrojenja ne čine ni ono malo što je neophodno oko upravljanja otpadom. Neke opštine ne koriste njihove regionalne sanitarne deponije zbog povećanih troškova, taksa i troškova transporta. Primjer je regionalna sanitarna deponija u Bijeljini koja je trebalo da pruža usluge lokalnim opštinama, ipak Ugljevik nije transportovao otpad na deponiju, već su odlagali otpad na ilegalnu lokaciju.

Zakonodavstvo

Nadležne institucije za izdavanje dozvola za rad termoelektrana tvrde da je potrebno ugraditi uređaje i pustiti u rad ova postrojenja samo ukoliko im je cilj smanjenje zagađenja. Kod termoelektrana takođe je nužno izbjeći stvaranje prekomjernog otpada. Ukoliko je stvaranje otpada neizbježno, onda je termoelektrana obavezna da obezbjedi recikliranje ili odlaganje otpada, naravno izbjegavajući štetne efekte po životnu sredinu. Termoelektrana u Ugljeviku nije u skladu sa smjernicama za upravljanje otpadom.

Štaviše, ova termoelektrana se “guši u vlastitom dimu” koji ima visok sadržaj SO2. Ova termoelektrana već decenijama zagađuje vazduh u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama.  Navedene emisije predstavljaju prepreku za sam rad ove termoelektrane. Koristeći ovaj prljavi ugalj termoelektrana proizvodi do 160,000 tona SO2 godišnje, dok se u svakom kubnom metru dima ispušta 125 puta više SO2 nego što je dozvoljeno Evropskim ekološkim propisima. Uređaji za novu desumporizaciju bi trebalo da budu uskoro ugrađeni.

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.6939722
  • Longitude: 18.995954900000015
  • City: Ugljevik