Ada - riječno ostrvo se bezosjećajno pretvara u ugostiteljsko-turistički park

Vlasnik lokalnog restorana u predgrađu Banjaluke je počeo da pretvara prirodno ostrvo na rijeci Vrbas u komercijalno iskoristiv prostor u aprilu 2016. godine. On planira graditi luku i park za posjetioce u srcu nekad netaknute prirode, gusto obraslog prostora bogatog životinjskim svijetom.

Grube aktivnosti prema ekosistemu riječnog ostrva nisu zaustavljene od strane vlasti, naprotiv, ove aktivnosti su načelno odobrene od strane Grada Banja Luka i Vlade RS tvrdeći da je projekat izgradnje turističko-ugostiteljskog kompleksa javni interes. Pripremna faza projekta je stoga ubrzana, uprkos sezoni gniježđenja sive čaplje kojih na ovoj lokaciji ima u velikom broju - oko 50 gnijezda je evidentirano u redovnom praćenju ove lokacije ranije ove godine (februar 2016).

Ovaj projekt od "javnog interesa" će biti turistička atrakcija za malobrojne goste koji idu u ovaj restoran kroz korištenje lučice koja će biti izgrađena, ali će prirodno područje koje pomaže u regulaciji protoka vode i koje je oaza za važne vrste ptica biti izgubljeno trajno.

Centar za životnu sredinu, putem zahtjeva za pristup informacijama dobio je vodne smjernice i vodne dozvole koje izdaje javna ustanova za vode Republike Srpske, u kojima se jasno navodi da je investitoru dopušteno samo očistiti adu od smeća i srušenog drveća.

Nekoliko puta smo tražili sastanak sa investitorom i konačno nakon tri mjeseca smo ga i dobili sa upravnikom budućeg kompleksa . Sastanak nije bio produktivan, ali je bio velika prilika da se pristupi adi i da se izvrši snimanje terena i uoče nastale promjene. Otkrili smo mnoge nepravilnosti i jedna od najvažnijih je izgradnja staza, gdje su koristili puno betona što je strogo zabranjeno prema "Vodnim smjernicama".

 "Mi smo poslali dopis vodnoj i graževinskoj inspekciji, a nakon mjesec dana smo dobili odgovor od građevinskog inspektora u kojem se navodi da je gradnja obustavljena zbog uočenih nepravilnosti", rekao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Međutim, nadležna tijela su započela i dovršila postupak donošenja prostornog plana po skraćenoj proceduri koja isključuje javnu raspravu.


Studija slučaja:  „Ostrvo na Vrbasu - TUK Stara Ada“ 
Autorka: Sabina Begić, stažistkinja u Centru za životnu sredinu

Predmet slučaja je izgradnja „Turističko-ugostiteljskog kompleksa „Stara Ada“ - Ostrvo na Vrbasu“ u banjalučkom naselju Adi, a inicijator slučaja je Centar za životnu sredinu, Banja Luka.

Slučaj je počeo tako što su narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, 14.04.2016. godine, glasali o donošenju Odluke o izradi zoning planu po skraćenom postupku za koji je neophodno da se u regularnoj proceduri uradi Strateška procjena na životnu sredinu (SPUOŽS). Strateška procjena je od izuzetne važnosti jer se kroz istu procjenjuje kako će planirane intervencije na određenoj lokaciji uticati na životnu sredinu, pa se postojanje mogućih posljedica može svesti na minimum. U ovom slučaju to je u potpunosti izostavljeno, čime su zaobiđene redovne zakonske procedure, a usvajanje odluke o izradi zoning plana po skraćenom postupku je izvršeno pod izgovorom da se radi o javnom interesu, dok je u pitanju privatni interes kojim je narušena priroda. 

Narodna skupština Republike Srpske nije ispoštovala odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, a kao još jedan dokaz da se zakon ne poštuje služi činjenica da su radovi na turističko-ugostiteljskom kompleksu započeti 01.04.2016. godine, čak i prije nego što je održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Centar za životnu sredinu je nakon Primjedbe na donošenje Odluke o izradi Zoning plana posebne namjene „Ada“ po skraćenom postupku upućene Zakonodavnom odboru Narodne skupštine Republike Srpske; poduzeo mnogobrojne pravne radnje od kojih su najvažnije:

- Pristup informacijama u posjedu lokalnih i entitetskih organa javne uprave, po osnovu čega su prikupljene neophodne informacije

- Zahtjeva za pravnim tumačenjem donošenja odluka po skraćenom postupku i upozoravanja institucija i javnosti

- Zahtjeva za inspekcijskom kontrolom nad izvođenjem radova.

Odlučujući korak, učinjen je slanjem zahtjeva za inspekcijski nadzoro Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, Urbanističko-građevinskoj i ekološkoj inspekciji. Naime, 30.08.2016. godine i 31.08.2016. godine izvršena je vanredna kontrola na predmetnoj lokaciji i tom prilikom je utvrđena nepravilnost te rješenjem inspektora izrečena zabrana izvođenja građevinskih radova na predmetnom objektu do pribavljanja Odobrenja za građenje.

Dakle, možemo zaključiti da se u ovom slučaju očigledno krše zakonski propisi, kako od strane entitetskih i gradskih institucija, tako i od strane samog Investitora/Koncesionara „Stara Ada“ d.o.o. Banja Luka.

 

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.770740
  • Longitude: 17.217700
  • icon: oranžová
  • City: Banja Luka