Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementa

  • Općina: Lukavac
  • Kanton: Tuzla
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 413 000
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 327 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 280 000 000
Poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) 2015 0,3
Poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) 2016 65