Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BIH | Termoelektrana Kakanj, Blok 6

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Energetika
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 1 443 800
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 1 192 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 16 728 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 13 972 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 514 286 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 409 660 000
Azotnij suboxid (N2O) 2015 1 443 810