Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

B.S.I. d.o.o. Jajce | Postrojenje za proizvodnju i trgovinu ferolegurama

  • Općina: Jajce
  • Kanton: Srednjobosanski
  • Idustrija: Metalurgija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 66269
Oksidi azota (NOX/NO2) 119772,8
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 191500