Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 3

  • Općina: Tuzla
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Energetika
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 60 000
Čestice (PM10) 2016 57 040
Čestice (PM10) 2017 32 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 807 000
Oksidi azota (NOX/NO2) 2016 327 770
Oksidi azota (NOX/NO2) 2017 191 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 4 730 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2016 2 978 000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2017 2 182 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 227 342 000