Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BiH | Termoelektrana Tuzla, Blok 3

  • Općina: Tuzla
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Energetika
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 60000
Oksidi azota (NOX/NO2) 807000
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 4730000