Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Tvornica cementa Kakanj d.d. | Tvornica cementa

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Građevinska industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Karbon dioksid (CO2) 269379000
Karbon monoksid (CO) 816513
Oksidi azota (NOX/NO2) 195500
Živa i jedinjenja (kao Hg) 10