ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. | Pogon PK Višća

Prikazani podaci su zvanični podaci dobijeni od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nisu u odgovornosti administratora ove Internet stranice niti partnerskih organizacija.

Prikazani podaci su zvanični podaci dobijeni od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nisu u odgovornosti administratora ove Internet stranice niti partnerskih organizacija.

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.415125
  • Longitude: 18.623858
  • City: Živinice
  • Region: Tuzla
  • Year: 2011-13
  • Industry: Rudarstvo
  • Substance 1: Oksidi sumpora (SOX/SO2)
  • Water 1: 0
  • Air 1: 272 592