Ekološka pravna klinika - Seminari

U maju i junu 2016. godine, Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa češkom Arnikom - Centar za podršku građana NVO su proveli višemodularni edukativni kurs za studente prava zainteresovane za slučajeve zaštite životne sredine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. 43 studenta, koji su prošli Ekološku pravnu kliniku približili su se praksi u slučajevima zaštite životne sredine u nevladinim organizacijama i u mogućnosti su da iskoriste stručno znanje i vodstvo iskusnih pravnika i drugih stručnjaka iz nevladinog sektora. Pet najboljih i najviše motivisanih studenata su izabrani kao stažisti u Centru za životnu sredinu, te će imati priliku ući dublje u određenu tematiku prema njihovom izboru tokom ljetnog perioda.Ovo učenje kroz praksu će biti završeno studijskim putovanjem u Češku u novembru 2016. godine, ali će studenti nakon takve temeljne obuke imati priliku da se uključe u organizaciju ili i dalje ostanu aktivni u slučajevima zaštite životne sredine u budućnosti.

Foto: Centar za životnu sredinu 2016

26. 4. 2016

U maju i junu 2016. godine, Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa češkom Arnikom - Centar za podršku građana NVO su proveli višemodularni edukativni kurs za studente prava zainteresovane za slučajeve zaštite životne sredine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. 43 studenta, koji su prošli Ekološku pravnu kliniku približili su se praksi u slučajevima zaštite životne sredine u nevladinim organizacijama i u mogućnosti su da iskoriste stručno znanje i vodstvo iskusnih pravnika i drugih stručnjaka iz nevladinog sektora. Pet najboljih i najviše motivisanih studenata su izabrani kao stažisti u Centru za životnu sredinu, te će imati priliku ući dublje u određenu tematiku prema njihovom izboru tokom ljetnog perioda.Ovo učenje kroz praksu će biti završeno studijskim putovanjem u Češku u novembru 2016. godine, ali će studenti nakon takve temeljne obuke imati priliku da se uključe u organizaciju ili i dalje ostanu aktivni u slučajevima zaštite životne sredine u budućnosti.

Foto: Centar za životnu sredinu 2016

Galerija slika