Ekološka pravna klinika - Certificati

Ekološka pravna klinika je bio višednevni obrazovni seminar organizovan za starije studente prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u proljeće 2016. Glavni cilj, koji su Centar za životnu sredinu iz Banjaluke i češka Arnika- Centar za podršku građanima htjeli postići je bio da približe studentima prava rad organizacija na zaštiti životne sredine i ekološkom pravu. Najvažniji je bio praktični angažman u radu na lokalnim slučajevima na području Banjaluke pod nadzorom starijeg pravnika. Seminar je bio veoma uspješan, pohađalo ga je 43 studenta.  Dana 16. juna 2016. godine, dodjeljena su im uvjerenja kojim se potvrđuje da su pokazali izuzetno zalaganje u nastavnom programu. Pet najuspješnijih studenata sada će dobiti priliku da se uključe u Centar za životnu sredinu i nastave sa obukom radeći na slučajevima na dnevnoj bazi.

Foto: Centar za životnu sredinu 2016

16. 6. 2016
43 Students who have frequented the course received certificates to mark their extra curriculum activity. 43 Students who have frequented the course received certificates to mark their extra curriculum activity.

Ekološka pravna klinika je bio višednevni obrazovni seminar organizovan za starije studente prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u proljeće 2016. Glavni cilj, koji su Centar za životnu sredinu iz Banjaluke i češka Arnika- Centar za podršku građanima htjeli postići je bio da približe studentima prava rad organizacija na zaštiti životne sredine i ekološkom pravu. Najvažniji je bio praktični angažman u radu na lokalnim slučajevima na području Banjaluke pod nadzorom starijeg pravnika. Seminar je bio veoma uspješan, pohađalo ga je 43 studenta.  Dana 16. juna 2016. godine, dodjeljena su im uvjerenja kojim se potvrđuje da su pokazali izuzetno zalaganje u nastavnom programu. Pet najuspješnijih studenata sada će dobiti priliku da se uključe u Centar za životnu sredinu i nastave sa obukom radeći na slučajevima na dnevnoj bazi.

Foto: Centar za životnu sredinu 2016