Aktivizam i vladavina prava u Bosni - 2016

U aprilu 2016. Arnika (Prag) i Centar za životnu sredinu (Banja Luka) počinju da prate aktuelne slučajeve u Republici Srpskoj/Bosni i Herzegovini – i pokušavaju podržati borbu lokalnih zajednica za bolju životnu sredinu. Dio cjelogodišnjeg projekta je edukacijski program za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i njihovo uključivanje u lokalne slučajeve.

Foto: Majda Slámová / Arnika 2016

25. 4. 2016

U aprilu 2016. Arnika (Prag) i Centar za životnu sredinu (Banja Luka) počinju da prate aktuelne slučajeve u Republici Srpskoj/Bosni i Herzegovini – i pokušavaju podržati borbu lokalnih zajednica za bolju životnu sredinu. Dio cjelogodišnjeg projekta je edukacijski program za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i njihovo uključivanje u lokalne slučajeve.

Foto: Majda Slámová / Arnika 2016