Međunarodna konferencija za rijeke

Pravni i praktični alati za zaštitu rijeka Zapadnog Balkana i njihovih ljudi - konferencija koju u Sarajevu organizuju nevladine organizacije Arnika (Češka), Centar za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina) i WWF Adria, uz finansijsku podršku Evropske unije, Transition programa Češke Republike, Global Greengrants fonda i Heinrich Böll fondacije.

3. 12. 2019

Zemlje Zapadnog Balkana su jedinstvene, s ogromnim brojem netaknutih rijeka koje pružaju staništa rijetkim i endemskim biljkama i životinjama. Ovi dragulji prirode ugroženi su nekontrolisanom izgradnjom hidroelektrana - preko 300 brana planirano je na samo 244 rijeke u Bosni i Hercegovini, a oko 2.700 hidroelektrana planirano je u cijeloj regiji. Njihova izgradnja nanosi nepovratnu štetu životnoj sredini i krši prava lokalnih zajednica uzrokujući značajno smanjenje resursa vode za piće.

Fotografije: Majda Slamova/ Arnika