Da li termoelektrana Gacko II postaje “zelena” zahvaljujući kineskom investitoru?

Termoelektrana na ugalj Gacko puštena je u pogon prije 30 godina. Kompanija je privatizovana 2005.  godine i registrovana kao Rudnik i Termoelektrana Gacko (RiTE).   Od 2006. godine, RiTE Gacko počinje da posluje kao akcionarsko društvo u sklopu Elektroprivrede Republike Srpske (Vlada RS-a je zadržala kontrolni paket akcija u visini od 65%, dok su ostale preuzeli mali akcionari). Prilikom izgradnje Termoelektrane „Gacko I“ izgrađen je i dio infrastrukturnih objekata za novi blok – Termoelektranu „Gacko II“. Ovaj energetski objekat rukovodstvo ERS-a je odlučilo u 2006. graditi u partnerstvu sa češkim elektroprivrednim preduzećem „ČEZ“.

Plan je bio da zajednički izgrade novu termoelektranu do 2013. godine, revitalizuju postojeću i na taj način produže njen radni vijek, te otvore novi kop u rudniku čime bi se povećale zalihe uglja za snabdijevanje termoelektrana. Potrebna sredstava osigurali bi kreditima.

Nakon  više godina vođenja parnica između ČEZ-a i ERS, Vlada Republike Srpske ponovo je pokrenula projekat Gacko II. Ovoga puta kao potencijalni graditelj se spominje kineska kompanija „Dongfang Electric Corporation.“ Kineska kompanija je spremna da pruži podršku kroz kredit i finansijske mehanizme koji bi bili prihvatljivi za ERS. Ključno pitanje je uslov za vraćanje kredita. Dongfang je izvršio izgradnju termoelektrane Stanari, čija koncesija je dana britanskoj kompaniji EFT RiTE.

U aprilu 2016. godine Kina je potpisala Pariški sporazum i time se obavezala na brz prelaz ka korištenju obnovljivih izvora energije. Uprkos tome, kinesko finansiranje energetskih projekata u jugooistočnoj Evropi kontradiktorno je toj obavezi jer je Kina trenutno najveći investitor u prljavi lignit u regionu. Isto predstavlja ozbiljnu prijetnju po klimatske i energetske ciljeve  Evropske unije  koje zemlje jugoistočne Evrope bi trebalo da ispune  na svom putu ka pridruženju Evropskoj uniji.

“Strani investitori ne bi trebalo da dovode ovaj region u situaciju koja je pogubna po region privlačeći investicije u termoelektrane koje emituju ogromne količine CO2. Mi ponovo apelujemo na kineske vlasti da uzmu u obzir potrebe naših zemalja da napuste korištenje fosilnih goriva  i da se koncentrišu na prelazak na energetski efikasnu ekonomiju zasnovanu na ekološki održivim oblicima obnovljive energije”- izjavila je Nataša Đereg, direktorica CEKOR-a iz Srbije.

Dodatne informacije

  • Latitude: 43.1672447
  • Longitude: 18.536048400000027
  • City: Gacko