Rudnik i termoelektrana Gacko

Rudnik i termoelektrana (RiTE) Gacko nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine u blizini Gacka. RiTE je sagrađena na gatačkom ugljenom basenu sa ukupnim rezervama od otprilike 400 miliona tona.

Izgradnja RiTE Gacko započela je 1974. godine te je postrojenje od 300 MW završeno u februaru 1983. godine. Oba objekta  su u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) i posluju u sklopu ERS. 

Ugalj iz gatačkog rudnika proizvodi se samo za termoelektranu i godišnja proizvodnja je 2,480,000 tona (2015. godina). Ugalj proizveden u ovom području ima manji procenat sumpora, nego onaj proizveden u Ugljeviku. Proizvodnja pepela tokom sagorijevanja veoma je visoka, te je zbog sadržaja atmosferskog pepela to područje  jedno od najzagađenijih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Proizvodnja i vađenje uglja u gatačkom basenu odvija se u otvorenim kopovima. Veći broj studija je već potvrdilo negativan uticaj otvorenih kopova kao što je teška erozija zemljišta, acidifikacija zemljišta, što dovodi do acidifikacije vode i degradacije nizvodnih akvatičnih ekosistema.

RiTE Gacko  u junu 2016. godine je obustavila proizvodnju električne energije zbog nedovoljnih rezervi uglja u sadašnjim rudnicima, Nedavno je planirano da se otvori novi površinski kop s ciljem stabilne proizvodnje uglja za rad termoelektrane.

Premda je otvaranje novog kopa pozitivno ocijenjeno od strane Skupštine Opštine Gacko (2015), kop se nalazi u neposrednoj blizini gradskog stambenog područja. Bilo koje neželjene posljedice, u najvećoj mjeri, prašina koja bi ugrozila živote građana Gacka, mora biti smanjena na najniži nivo kako ne bi ugrožavala građane.

Dodatne informacije

  • Latitude: 43.1672447
  • Longitude: 18.536048400000027
  • icon: šedivá
  • City: Gacko