Termoelektrana i rudnik Stanari

Rasprava o izgradnji moderne termoelektrane u jugoistočnoj Evropi vođena je godinama. Do sada, jedini projekat koji je naizgled poštivao zakonodavstvo Evropske unije je trebalo da bude termoelektrana Stanari - nova termoelektrana na lignit koja je u vlasništvu britanskog EFT-a. Tokom procesa njene izgradnje, tehnički parametri su se izmijenili, stoga će ova termoelektrana najvjerovatnije postati novi ozbiljni zagađivač u regionu.

Termoelektrana Stanari  (300 MW), koja se nalazi u Republici Srpskoj, entitetu u Bosni i Hercegovini je loš primjer a ne nadahnuće za druge poduhvate u regionu. Nevladina organizacija, Centar za životnu sredinu iz Banjaluke i “Client Earth” iz Poljske su u svojoj tužbi dostavljenoj Energetskoj zajednici ukazali na greške.

Izvršena je analiza ekološke dozvole ovog projekta i njene usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije te je utvrđeno da kada se izgradnja termoelektrane Stanari završi,  emisija iz ove termoelektrane biće 2-10 puta veća od dozvoljenih vrijednosti Evropske unije. Isto je problematično jer BiH kao članica Evropske energetske zajednice je obavezna da primijeni određene odredbe zakonodavstva Evropske unije.

Izgradnja termoelektrane Stanari od strane kineskog investitora “Dongfang” započela je 2013.godine, ali projekat je već tada trajao godinama, prolazeći kroz razne izmjene u tehnologiji i kapacitetu.

Na sastanku između predstavnika nevladinog sektora i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održanog 2012. godine, nadležno Ministarstvo je tvrdilo da manji kapacitet postrojenja znači i manji negativan uticaj. Ipak, isto se kasnije pokazalo netačnim. Naime, nakon detaljnog pregleda ekološke dozvole utvrđeno je da je došlo do promjene tehnologije sagorijevanja i primjene neobičnog sistema za hlađenje koji su smanjili neto toplotnu efikasnost sa 43 na 34.1%, što je jako nisko za novo postrojenje. U konačnici to znači da će se proizvesti manje energije, a za svaku jedinicu proizvedene energije emisije će biti povećane.

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.7381571
  • Longitude: 17.824014900000066
  • City: Stanari