Termoelektrana Ugljevik III : dozvole na osnovu lažnih analiza

Planirano je da China Power Engineering and Consulting Group Corporation (CPECC) sagradi  Ugljevik III od 600 MW u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, entitetu Bosne i Hercegovine kao dodatno postrojenje  postojeće termoelektrane na lignit.  Ruski milioner, Rašid Sardarov  razvija projekat izgradnje ovog postrojenja.

Analize stručnjaka objavljene u procjeni uticaja na životnu sredinu otkrile su da podaci o emisijama SO2, NOx i prašine nisu tačne. Podaci o uticaju postrojenja na životnu sredinu se takođe ne nalaze u toj studiji. Ovo postrojenje je već izazvalo zabrinutost jer je postojeće aerozagađenje u tom području već visoko i mala je vjerovatnost da će novo postrojenje poštivati ograničenja koja su navedena u Direktivi o  industrijskim emisijama Evropske unije. Očekivana neto energetska efikasnost od samo 34.1 % je jako niska.

Ekološka dozvola za novu termoelektranu izdana je u julu 2013. godine.   Nova analiza naručena od strane Centra za životnu sredinu, a urađena od strane poljskog stručnjaka, dr Leszeka Pazderskog ukazuje da ekološka studija ne sadrži nekoliko ključnih elemenata: npr. podatke o emisijama gasova staklene bašte i uticaju postrojenja na klimu, kvantitativne podatke o emisijama (npr. ugljen monoksid), informacije o otpadnim vodama i uticaju na površinske vode, kao i da sadrži netačne procjene navedene u prethodnom pasusu. 

Ovi ozbiljni propusti govore da studija o uticaju na životnu sredinu ne ispunjava preduslove iz direktiva Evropske unije. Bosna i Hercegovina ima pravnu obavezu da ispuni obaveze iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice. Ministarstvo bi trebalo da poništi ekološku dozvolu nakon ovakvih šokantnih nalaza o kvalitetu ekološke studije za Ugljevik III ako želi da poštuje zakon, da zaštiti građane Ugljevika i da izbjegne ozbiljne i skupe probleme u budućnosti.

“Ovakvi propusti u procesu izdavanja ekološke dozvole već su uočeni u slučaju termolektrane “Stanari” i trebalo bi da budu izbjegnuti u budućim postrojenjima, kao što je Ugljevik III. Ipak Studija uticaja na životnu sredinu govori da se ne očekuje da će nivo efikasnosti ovog postrojenja biti u skladu sa zahtjevima za najbolje dostupne tehnologije Evropske unije. Ova Studija ne sadrži tačne podatke o očekivanim emisijama za odabranu tehnologiju”- rekao je Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.6939722
  • Longitude: 18.995954900000015
  • City: Ugljevik