Hidroelektrarna na izvoru rijeke Bregave

Centar za životnu sredinu i Arhus centar su od oktobra 2016. godine, po pozivu građana iz mjesta Berkovići, nadomak izvora rijeke Bregave, upoznati sa slučajem izgradnje male hidroelektrane na izvoru pomenute rijeke.

Građani su se obratili Centru tražeći pravnu podršku, savjete i smjernice koje korake preduzeti. Problem vezan za ovaj slučaj je praćen stanjem na izvoru rijeke poslije izgradnje hidroelektrane, koje je jako loše i zabrinjavajuće za životnu sredinu. Tačnije, uništeno je zemljište, materijali od izgradnje su bačeni u rijeku, vrši se nezakonito uzimanje vode iz rijeke Bregave, a i ne poštuje se ekološki minimum, dok su prisutne i radnje koje se vrše bez vodomjera. Od samog početka građani su se obraćali Centru i pruženi su im savjeti kojim institucijama se obratiti i u kojoj formi, pa kasnije koje zahtjeve postaviti investitoru, kao i načelniku opštine. Uz savjete da se obraćaju institucijama i pomenutim licima u službenoj formi, Centar ih je uputio i na vodnog inspektora. Pored pravnih savjeta i smjernica, bitna je i moralna podrška ovim ljudima, koju su Centar za životnu sredinu i Arhus centar pružili, uz razumijevanje njihove situacije i problema, jer je ovde očigledno da se radi o narušavanju životne sredine. Takođe su pozvani i na seminare koji su se održavali u Centru, da se što više edukuju i upute šta mogu poduzeti u cilju rješavanja svog problema. Upućen je poziv za sastanak u prostorijama Centra za životnu sredinu u narednom periodu radi što bolje saradnje i pomoći građanima. Slučaj je u toku i, nažalost, to je samo jedan u nizu sa kojim se Centar za životnu sredinu i Arhus centar suočavaju u današnje vrijeme, gdje je prisutna korupcija, pogrešna primjena Zakona o zaštiti životne sredine, te prednost privatnog interesa nad javnim.

Dodatne informacije

  • Latitude: 43.077615
  • Longitude: 18.020755
  • icon: fialová
  • City: Berkovići

Galerija slika