GMO amandman – pravo da znamo i odlučujemo

BANJA LUKA - Centar za životnu sredinu iz Banjaluke je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu organizovao okrugli stol na temu “Ratifikacija GMO amandmana”, koji je organizovan u saradnji sa Savjetom za GMO Bosne i Hercegovine.

19. 5. 2016

Na okruglom stolu su učestvovali članovi Savjeta za GMO Bosne i Hercegovine, kao i drugi eksperti iz ove oblasti, predstavnici nadležnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom životne sredine i zaštitom potrošača. Učesnici su raspravljali o značaju koji bi ratifikacija GMO amandmana imala za Bosnu i Hercegovinu, te dali načelnu podršku ovoj inicijativi, iako će Centar za životnu sredinu zvaničnu podršku tražiti od nadležnih institucija u narednom periodu.

“Potrošači imaju pravo da znaju šta jedu, te da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču. Javnost podataka je već predviđena Zakonom o GMO Bosne i Hercegovine, što omogućava ratifikaciju GMO amandmana. Savjet za GMO Bosne i Hercegovine dao je podršku Centru za životnu sredinu u organizaciji ovog okruglog stola, jer mi Centar za životnu sredinu vidimo kao partnera u podizanju svijesti i davanju značaja temi GMO u BiH”, izjavio je Vojislav Trkulja, predsjednik Savjeta za GMO Bosne i Hercegovine.

Iako u Bosni i Hercegovini postoji zakonodavstvo koje reguliše oblast GMO, zakoni na različitim nivoima nisu usaglašeni, te sprovođenje ovog zakonodavstva nije na zadovoljavajućem nivou, što dokazuju povremene kontrole koje pronalaze nedozvoljene genetski modifikovane usjeve na našim poljima. Jedan od uzroka je i neinformisanost proizvođača i potrošača o GMO.

“Konačni cilj ove kampanje je da se osiguraju prava građana Bosne i Hercegovine da budu informisani i da učestvuju u donošenju odluka o namjernom unošenju genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu i stavljanju takvih proizvoda na tržište BiH. U ovoj fazi nam je najvažnije da dostavimo inicijativu za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Savjetu ministara BiH, što će nam omogućiti da pokrenemo značajnije korake u narednim fazama na razvoju i implementaciji zakonodavstva iz ove oblasti“, istakao je koordinator Arhus centra Banja Luka Viktor Bjelić.


Kampanja za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine provodi se uz finansijsku podršku GEKKO fondacije iz Njemačke i Transition program Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike.