Podnesena inicijativa za ratifikacija GMO amandmana

Centar za životnu sredinu je 1.8.2016. godine podnio Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH inicijativu za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine.

1. 8. 2016

GMO amandman predstavlja dodatak na Arhusku konvenciju i odnosi se na učešće javnosti u donošenju odluka o namjernom unošenju u životnu sredinu i stavljanju na tržište genetski modifikovanih organizama. Do danas, GMO amandman je ratifikovalo 30 potpisnica Arhuske konvencije.

“Ratifikacijom GMO amandmana potrebno je pokazati opredjeljenost Bosne i Hercegovine za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva iz ove oblasti sa međunarodnom i EU legislativom, te olakšati pristup informacijama i učešće javnosti, kao i povećati svijest građana Bosne i Hercegovine o pitanjima koja se tiču genetski modifikovanih organizama”, izjavio je koordinator Arhus centra Banja Luka Viktor Bjelić.

O značaju ove inicijative govori i činjenica da su je podržale 23 organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje se bave zaštitom životne sredine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma te Savjet za GMO BiH.

“Konačni cilj ove inicijative je da se osiguraju prava građana Bosne i Hercegovine da budu informisani i da učestvuju u odlukama o namjernom unošenju u životnu sredinu i stavljanju na tržište genetski modifikovanih organizama. Iz ovog razloga spremni smo pružiti podršku institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se ratifikacija ubrzala”, ističu iz Centra za životnu sredinu.

Tekst pisma inicijative može se pogledati OVDJE

Brošura o činjenicama u vezi sa GMO, stanju u Bosni i Hercegovini i GMO amandmanu može se pogledati OVDJE

Kampanja za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine provodi se uz finansijsku podršku GEKKO fondacije iz Njemačke i Transition program Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike.