Hoće li nova okolinska dozvola biti petogodišnja presuda zdravlju Zeničana?

Zeničko udruženje Eko forum je uputilo sugestije i primjedbe na nacrt integralne okolinske dozvole za postrojenja ArcelorMittal Zenica. Nacrt dozvole ne sadrži prijedloge svih mjera koje su dali članovi stručne komisije, nego se i dalje povlađuje jednom od najznačajnijih zagađivača u Zenici. Suočeni s problemima grijanja, pasa lutalica, vode, nezaposlenosti,... ovakvom okolinskom dozvolom, Zeničani bi mogli biti osuđeni na još najmanje pet godina nekontrolisanog zagađenja. Eko forum insistira da se u tekst dozvole ugrade prijedlozi koji bi mogli dovesti do poboljšanja ekološke situacije u gradu.

1. 2. 2017
Zenica / Adela Turkova 2015 Zenica / Adela Turkova 2015

Ministarstvo za okoliš i turizam FBiH je 24.1.2017. na svojoj web stranici (1) objavilo nacrt integralne obnovljene okolišne dozvole privrednom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja, primjedbe i sugestije na taj dokument u roku od 10 dana, odnosno do 3.2.2017. godine.

Eko forum je pripremio i poslao svoje primjedbe i sugestije na nacrt teksta dozvole.

Najvažniji nedostaci nove dozvole su sljedeći:

 • Industrijska deponija Rača nije obuhvaćena ovom dozvolom, iako je prethodna dozvola za Raču istekla 8.12.2016.
 • Studija nultog stanja se i dalje izbjegava, uz izgovor da nema katastra zagađivača u Zenici. Neće se moći realno ocijeniti efekat predloženih mjera, jer se nema sa čime porediti.
 • Dozvolu ministarstvo naziva "integralnom" a operater će morati posebno pribaviti vodnu dozvolu, što je suprotno EU praksi za integralni pristup.
 • Nisu realno prikazani rezultati i razlozi neprovođenja aktivnosti iz prethodnih dozvola, čime se operater amnestira za neučinjeno.
 • Realizacija nekih aktivnosti se uslovljava (ucjenjuje) prihvatanjem prijedloga za grijanje grada.
 • Sistem za kontinuirani monitoring emisija u zrak nije bio postavljen u skladu sa standardima, tako da su podaci o emitovanim količinama polutanata za prethodnih 8 godina neupotrebljivi.
 • U obavezama za mjerenje polutanata nema obaveze mjerenja kancerogenih materija.
 • Za mjerenja koja ne mogu uraditi domaće laboratorije, nije ostavljena mogućnost da ta mjerenja izvrše strane firme, nego se prihvata da se ta mjerenja uopšte ne vrše.
 • Nisu prihvaćene primjedbe i prijedlozi stručne komisije za ocjenu zahtjeva za izdavanje dozvole, u koju su tri člana predložile mjesne zajednice, grad Zenica i Eko forum Zenica.
 • Nema nikakvih sankcija za neprovođenje ili kašnjenje mjera.

Kompletan tekst primjedbi i sugestija Eko foruma možete pročitati na ovom linku (2):
http://www.ekoforumzenica.ba/pdf/2017-02-01_Primjedbe_na_nacrt_OD_za_AMZ.pdf

Nadamo se da će ministarstvo naše primjedbe i sugestije ozbiljno razmotriti i ugraditi u konačni tekst okolinske dozvole.

Sve naše aktivnosti: organizacija protestnih skupova, press konferencije, organizovanje sastanaka, angažovanje stranih eksperata, podignute krivične prijave, učešće u javnim raspravama i u javnim uvidima, pokrenuti upravni spor, prikupljanje i objelodanjivanje informacija, predlaganje eksperata za učešće u stručnim komisijama,... imale su za cilj povećanje kvaliteta života građana Zenice, koji su pod direktnim uticajem prekomjernog zagađenja iz industrijskih postrojenja i čije je zdravlje ozbiljno narušeno, iako se podaci o zdravlju vješto kriju.

Zbog naših dosadašnjih aktivnosti su nas često optuživali da "želimo zatvoriti fabriku", da "nas neko plaća da bismo u javnosti stvarali lošu sliku o fabrici", da "sve to radimo radi lične promocije", da "želimo otjerati investitore", pa čak i da smo "mi krivi za zagađenje jer pričamo o njemu, a ne oni koji to zagađenje stvaraju".

Naša želja, cilj i namjera je da ArcelorMittal Zenica nastavi sa radom u Zenici, da povećava proizvodnju, da investira u zaštitu okoliša, da povećava stepen finalizacije proizvoda kako bi ostvario profit neophodan za investicije, ali i da poštuje zakone Bosne i Hercegovine, da stalno smanjuje emisije u zrak, vodu i tlo, te da ekološke parametre svoje proizvodnje izjednači sa onima u Češkoj, Rumuniji, Njemačkoj, Poljskoj, Belgiji i drugim državama u kojima ta korporacija ima pogone i postrojenja.

Ova okolinska dozvola je jedini instrument za ostvarenje tih ciljeva i zato insistiramo da u nju budu implementirane sve predložene mjere i sugestije. Svjesni smo da se veliki problemi ne rješavaju preko noći, ali ArcelorMittal je u Zenici već 4563 noći, i proteklo je više nego dovoljno vremena da se proizvodnja u ovoj fabrici dovede u zakonske okvire. Nacrt dozvole, na koji šaljemo primjedbe, to ovakav neće obezbijediti i potpis na takvoj dozvoli će biti potpis na presudi protiv zdravlja Zeničana.

Eko forum Zenica

 1. Nacrt integralne obnovljene okolišne dozvole privrednom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma:
  http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1448/javni-uvid-nacrt-okoliscaronne-dozvole-za-arcelormittal-doo-zenica
 1. Primjedbe i sugestije Eko foruma Zenica na nacrt dozvole:
  http://ekoforumzenica.ba/pdf/2017-02-01_Primjedbe_na_nacrt_OD_za_AMZ.pdf