Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka
21. 4. 2018

Rijeke Balkana posljednje stanište ugroženih riba

Centar za životnu sredinu je povodom Međunarodnog dana migratornih vrsta riba, koji se obilježava 21. aprila, organizovao prezentaciju studije „Ugrožene vrste riba Balkana – distribucija i prijetnje zbog razvoja hidroenergije“. Podaci ove studije govore da 113 ugroženih vrsta riba živi u rijekama između Slovenije i Grčke i da je njihova brojnost ovdje veća nego bilo gdje u Evropi.

 Dalmatinska gaovica (Phoxinellus dalmaticus) © Perica Mustafić

 Dalmatinska gaovica (Phoxinellus dalmaticus) © Perica Mustafić 

Prof. dr Predrag Simonović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu: „Hidroelektrane su nepopravljiva šteta za rijeke i živi svijet u njima. Naše rijeke su jedna od 25 globalnih žarišta biodiverziteta, sa dosta očuvanih staništa i visokom stopom endemizma. To moramo očuvati. Uostalom, ko ima pravo i pod kojim uslovima da koristi naše prirodne resurse?”

Stručnjak za ribe prof. dr Steven Weiss sa Univerziteta u Grazu i koautori iz regije su sagledali posljedice koje bi na ribe imale hidroelektrane, kojih je na Balkanu planirano 2800. Istraživanje je pokazalo zabrinjavajuće rezultate: 11 vrsta riba će globalno izumrijeti, a 38 će biti dovedeno do granice izumiranja.

„Razvoj hidroenergije ugrožava 10% svih vrsta riječne ribe u Evropi. Dakle, hidroenergija predstavlja najveću prijetnju našoj kontinentnoj ribljoj fauni”, istakao je prof. dr Steven Weiss.

1. Mekousna pastrmka c A. Hodalič 1024x680

Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris) © A. Hodalič

Najveće riblje bogatstvo imaju tri rijeke na Balkanu: Neretva, Drina i Morača. Ove rijeke predstavljaju stanište za više od 50 vrsta Crvene liste ugroženih vrsta, što govori da su ovo jedne od najznačajnijih i najbogatijih rijeka u Evropi.

3 Neretva c A.Vorauer

Rijeka Neretva © A. Vorauer

Jelena Ivanić, Centar za životnu sredinu: “Ova studija je pokazala bogatstvo rijeka Balkana i posljedice koje će izgradnja hidroenergetskih objekata imati na njih. Od čitavog Balkana, Bosna i Hercegovina se ističe kao država sa najvećim brojem očuvanih rijeka i ribljih populacija. Drina i Neretva su naše najvrijednije velike rijeke, a na obje su planirane desetine hidroelektrana”.

Studiju možete pronaći ovdje.

Ova studija je dio kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope (http://www.balkanrivers.net) koju provode “EuroNatur” i “RiverWatch” u saradnji sa lokalnim partnerima u zemljama Balkana. Studija predstavlja prvu sveobuhvatnu procjenu ugroženih i zaštićenih vrsta riba, kao i posljedice hidroenergetskog buma na cijelom Balkanu