Neophodno urediti ekološki prihvatljiv protok!

Ekološki prihvatljiv protok, koji je jedno od gorućih pitanja od velike važnosti za održivo korištenje i upravljanje rijekama, neophodno je urediti na način da se u obzir uzmu klimatske promjene, specifičnosti vodnih režima i korištenja voda u različitim sezonskim aspektima, kao i postojeću vodnu infrastrukturu na rijekama u BiH.

14. 6. 2018
Neophodno urediti ekološki prihvatljiv protok! Foto: Centar za životnu sredinu

Ovo je zaključak seminara o ekološki prihvatljivom protoku koji je održan povodom Dana životne sredine u organizaciji Centra za životnu sredinu i Arnike u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Svi učesnici saglasili su se da je neophodno što prije izraditi Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku, uzimajući u obzir različite metodologije obračuna protoka koje se koriste u svijetu i okruženju, uz prilagođavanje  domaćim specifičnostima i mogućnostima primjene.

Učesnicima seminara je predočen i problem suhih korita rijeka na kojima se nalaze izgrađeni vodozahvati, a koji su prikupljeni terenskim obilascima.

Na seminaru su učestvovali predstavnici Javne ustanove Vode RS, Inspektorata RS, Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS, Republičkog Hidrometeorološkog zavoda, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS i ekoloških i ribolovačkih udruženja.

Svi učesnici su se složili da su neophodne dalje  konsultacije i organizovanje sličnih seminara na ovu temu kako bi se ostvarilo veće razumijevanje i dala podrška inicijativi za donošenje Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku.

Seminar se implementirao kroz projekat koji je finansijski podržan od Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike u okviru programa podrške promociji tranzicije i uz podršku Co-Seed projekta finansiranog od strane Evropske unije.