Evropski šampioni za 2019… po koncentracijama prašine u zraku

Kompanija Airvisual objavila je izvještaj o kvalitetu zraka za 2019. godinu, na osnovu izmjerenih koncentracija prašine PM2.5. Podaci su prikupljeni sa zvaničnih mjernih stanica hidrometeoroloških zavoda svih zemalja i sa senzora AirVisual. Detaljan pregled izvještaja za 2019. godinu dostupan je na njihovoj web stranici www.iqair.com.

17. 4. 2020

Prema objavljenim podacima, najzagađeniji zrak u Evropi 2019. godine imala je Bosna i Hercegovina. Među deset najzagađenijih gradova u Evropi, četiri su iz BiH: Lukavac, Tuzla, Zenica i Sarajevo.

Ovaj izvještaj koristi samo koncentracije PM2.5, jer se ta zagađujuća materija smatra jako štetnom po ljudsko zdravlje. Mikroskopska veličina
čestica prašine manjih od 2.5 mikrona omogućava im da uđu u krvotok preko respiratornog sistema i putuju po cijelom tijelu, uzrokujući dalekosežne efekti po zdravlje, uključujući astmu, rak pluća i srčane bolesti. Zagađenje zraka je takođe povezano s manjom težinom novorođenčadi, povećanim akutnim respiratornim infekcijama i moždanim udarima.


Zagađenje zraka u svijetu zaslužno je za:
– 29% svih slučajeva smrti i bolesti od raka pluća
– 17% svih slučajeva smrti i bolesti od akutnih infekcija donjeg respiratornog trakta
– 24% svih slučajeva smrti od moždanog udara
– 25% svih slučajeva smrti i bolesti od ishemijske bolesti srca
– 43% svih slučajeva smrti i bolesti od hronične opstruktivne bolesti pluća
Čestice u zraku mogu poticati iz niza izvora. Produkti sagorijevanja
iz motornih vozila, industrija, požari i sagorijevanje uglja najčešći su
izvori koje stvara čovjek, a pješčane oluje, poljoprivreda i hemijske
reakcije u atmosferi predstavljaju najčešće prirodne izvore.

IQAirIQAir2

Kompletan izvještaj za 2019. godinu možete pročitati u PDF formatu, a interaktivni pregled dostupan je na stranici www.iqair.com.