Podrška građanima koji štite rijeke u BiH: grantovi za lokalne građanske inicijative

Izgradnja novih brana i malih hidroelektrana, zagađenje vode, neodgovarajuće upravljanje rijekama i drugi načini oštećenja vodotoka i dalje opterećuju životnu sredinu, kao i lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Da bi podržali lokalne građanske inicijative koje pokušavaju riješiti probleme na rijekama na regionalnom nivou, češka nevladina organizacija Arnika, Koalicija za zaštitu rijeka BiH i Centar za životnu sredinu uz finansijsku podršku Programa za promocije tranzicije Češke Republike pokreće Program malih grantova.

28. 9. 2020

Ko može predati zahtjev za grant?

Program malih grantova namijenjen je prvenstveno registrovanim dobrovoljnim građanskim inicijativama i organizacijama.

„Takođe, podstičemo nove inicijative da predaju svoje ideje. To je prilika da se dobije finansijska podrška za zaštitu životne sredine i jačanje prava lokalnih zajednica. Iako samo jedan projekat iz svake inicijative može dobiti bespovratna sredstva, jedan podnosilac prijave može se prijaviti s nekoliko projektnih ideja“, objašnjava Zuzana Vachůnová iz Arnike.

Da biste saznali više, 5. oktobra u 17:00 časova biće održan specijalni informativni webinar za sve zainteresovane. Više o webinaru, možete saznati na ovom linku.

U okviru Programa pružaće se podrška projektima usmjerenim na suzbijanje šteta na rijekama, s naglaskom na rješavanju specifičnih problema na lokalnom nivou, na primjer informativne kampanje, javne rasprave, pregovori s lokalnim samoupravama, peticije, nezavisna ispitivanja, analize, studije i mjerenja, učestvovanje u procesima donošenja odluka, dokumentovanje problema kroz novinarske istrage, intervjue, fotografije i video zapise, kampanje na društvenim mrežama itd.

„Cilj programa bespovratnih sredstava je podržati građansko društvo i pomoći lokalnim zajednicama u pronalaženju održivih rješenja u zaštiti rijeka. Želimo se usredotočiti na rješavanje lokalnih problema koji se odnose na ugrožene rijeke i na podršku aktivnom uključivanju u društvene procese ”, pojasnila je programske ciljeve Dragana Skenderija, koordinatorica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.

Ukupni grant fond je 20.000 KM, a podržaće se između 7 i 15 projekata. Iznos svake donacije može varirati od 1.000 do 3.000 KM. U 2020. godini za podršku 3-8 projekata može se dodijeliti 8.000 KM. Sljedeći krug malih grantova planiran je za 2021. godinu. Detaljnije informacije o programu malih grantova i prijavi mogu se naći na ovom linku.