Neka svaki dan bude dan akcije za rijeke!

Povodom Međunarodnog dana akcije za rijeke, koji se obilježava 14. marta širom svijeta, predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine su još jednom poslali poruku da ne odustaju od borbe za rijeke BiH i da se nadaju da će pozitivne promjene koje se dešavaju u ovoj oblasti u posljednje vrijeme pomoći da se zaustavi masovno uništavanje naših rijeka.
15. 3. 2021

“Prvenstveno želimo da pohvalimo donošenje Deklaracija za zaštitu rijeka koje su usvojene u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Narodnoj skupštini RS, baziranim na zaključcima i preporukama Deklaracije o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana, koja je nastala kao reakcija ekoloških udruženja na ogromne štete po lokalne zajednice i životnu sredinu koju uzrokuju male hidroelektrane”, istakla je Dragana Skenderija, koordinatorica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine.

Desetine hiljada ljudi svake godine širom svijeta podižu svoj glas kako bi slavili rijeke svijeta i ljude koji se bore za njihovu zaštitu. Međunarodni dan akcije za rijeke je dan kada se slave uspjesi kao što su uklanjanje brana i uspostavljanje prirodnog riječnog toka. Prije svega, to je dan kada zajedno djelujemo i pokazujemo da ti problemi nisu samo lokalnog karaktera, već predstavljaju globalni problem.

Koalicija za zaštitu rijeka BiH koristi ovaj dan da pozove sve građane i građanke Srednjobosanskog kantona/županije da se uključe u tematske sastanke, odnosno javne tribine na temu „Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune prostornog plana SBK/KSB (2005 – 2025)“. Raspored održavanja javnih tribina možete pronaći OVDJE.

„Veoma je bitno da se građani i građanke uključuju u procese donošenja odluka, što im je i zakonom zagarantovano. U proteklih nekoliko godina malo toga je urađeno na poticanju učešća građana u procesima odlučivanja, te se često čini da je to učešće samo simbolično. Iako je kultura učešća građana u donošenju odluka nerazvijena i nije rijedak slučaj da na javnim raspravama bude više predstavnika/ca uprave nego građana/ki, ipak se razvija svijest o značaju učešća u ovakvim procesima“, poručuju iz Koalicije.

Očekujemo da će ova godina biti godina pozitivnih promjena i da će se zaustaviti uništavanje naših rijeka, prvenstveno kroz ukidanje podsticaja za male hidroelektrane ili u konačnici implementacijom moratorija na izgradnju svih novih malih hidroelektrana.