Demokracija životne sredine u Bosni i Hercegovini

Drugi Izvještaj iz sjene sprovođenja Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini, 2021 rezultat je kordinisanog i zajedničkog rada Udruženja Arnika iz Češke Republike, Udruženja Centar za životnu sredinu iz Banja Luke i Udruženja Arhus centar Sarajevo, koje zajedno u Bosni i Hercegovini rade na očuvanju životne sredine, koristeći različite alate i metode. Izvještaj uporedo prati četvrti nacionalni Izvještaj o sprovedbi Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini za period od 2017-2020 i prikazuje primjenu Arhuske konvencije iz ugla organizacija koja se sa njom susreću u praksi. Stanje u oblasti životne sredine koje vlasti u Bosni i Hercegovini prikazuju, ovim izvještajem nadopunjuje se stvarajući kompletnu sliku primjene pozitivno pravnih propisa, komunikacije i odnosa raznih nivoa vlasti prema građanima i organizacijama civilnog drušutva u borbi za očuvanje prirode, konzumiranjem prava na upotrebu Arhuske konvencije.

Autor: Ratko Pilipović

Saradnici: Nina Kresevljaković, Zuzana Vachůnová, Šárka Havránková

Stranice: 41

Jezik: bosanski/srpski/hrvatski

Datum objave: Februar 2022

ISBN: 978-80-87651-98-8