Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Prezentacija o zaštiti rijeka u Češkoj Republici i rezultata projekta Ekološka pravna klinika.

21. 11. 2016 - Zuzana Vachůnová

Banja Luka
29. novembar - 2. decembar 2016. godine

Radionica Arhus centara i Koalicije za zaštitu rijeka BiH

 

 

 

Ekološka pravna klinika - rezultati projekat
Predavač: Viktor Bjelić (Centar za životnu sredinu) 


Rivers protection campaigns in the Czech Republic
Predavač: Martin Skalsky (Arnika)