Radionica o koncesionim naknadama i podsticajima za MHE, procjenama uticaja i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine

Banja Luka
30 novembar - 2 decembar 2018. godine

Cilj radionice je da se učesnici upoznaju sa sistemom naknada i podsticaja za MHE, obavezama država regiona i mogućnostima djelovanja civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine kroz kampanje zagovaranja.

3. 12. 2018

 

 

Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji bosne i hercegovine
Predavać: Mr. Damir Miljević


Radionica o subvencije za obnovljive izvore energije
Predavač: Pippa Gallop (CEE Bankwatch)


EIA direktiva- nove obaveze
Predavač: Enes Ćerimagić