Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Radionica o prihvatljivom ekološkom protoku

15. 1. 2019 - Zuzana Vachůnová
FOTO: Centar za životnu sredinu

Bjeljina
30 januar 2019. godine

Cilj radionice bio okupljanje zainteresovanih strana i predstavljanje nacrta Pravilnika o prihvatljivom ekološkom protoku, kako bi se kroz diskusiju usaglasio konačni tekst nacrta Pravilnika koji će biti upućen u formi inicijativi nadležnim institucijama. Činjenica je da su rijeke Bosne i Hercegovine jedan od najvećih resursa koji je u posljednjoj dekadi pod velikim pritiskom, te bi donošenje ovog podzakonskog akta u značajnoj mjeri doprinijelo upravljanju, zaštiti i očuvanju rijeka.

Ekologoški prihvatljiv potok - zakonodarstvo
Predavać: 
Ratko Pilipović

 

Pravilnik o određivanju ekološko prihvatljivog protoka u RS
Predavać: 
Dragan Despotović