Radionica o planiranju kampanje, pravnim alatima i Čuvari rijeka

Koalicija za zaštitu rijeka BiH organizovala je trodnevnu radionicu za svoje članove. Stručnjaci iz BiH i Češke Republike predstavili su osnovne pravne alate koje građani/ke mogu koristiti kako bi zaustavili projekte koji su štetni po životnu sredinu; podijelili su svoja znanja o vođenju kampanja za prirodu, iznijeli neke činjenične argumente protiv malih hidroelektrana i pokazali kako se procjenjuje kvalitet riječnog stanja.

14. 9. 2020

 

Pristup informacijama
Nina Kresevljaković

Učešće javnosti
Nina Kresevljaković

Planiranje kampanje
Vanja Lazić

Public environmental campaigns: components and experience
Martin Skalský

Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini: pregled aktivnosti
Robert Oroz

Impact of transversal barriers and HPP on the river and its inhabitants
Pavel Vrána