Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Nexe Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja cigle

  • Općina: Rakovica
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 167 000