PGP Vran -Dukić d.o.o. Tomislavgrad | Betonara i separacija

Dodatne informacije

  • Latitude: 43.719462
  • Longitude: 17.228454
  • City: Tomislovgrad
  • Region: Kanton 10
  • Industry: Građevinska industrija
  • Substance 1: Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)
  • Substance 1 2015: Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)
  • Air 1 2015: 55