Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Agregati i betoni PUT d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja kamenih materijala i betona za građevinarstvo

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 582