Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Agregati i betoni "PUT" d.o.o. Sarajevo | Proizvodnja kamenih materijala i betona za građevinarstvo

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Građevinska industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 582