Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Koksara

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 412269
Oksidi azota (NOX/NO2) 649528
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011220