Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department saobraćaj

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2051